ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

loader

Επόμενη εκδήλωση

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι η προαγωγή της Ψυχιατροδικαστικής Επιστήμης και της συνεργασίας όλων των συγγενών επιστημόνων που ασχολούνται με το αντικείμενο της Ψυχιατροδικαστικής. Τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας, προερχόμενα από τους χώρους της Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας, Νομικής και Κοινωνικής Εργασίας καθρεφτίζουν τον παραπάνω σκοπό.


Τα μέσα της εταιρείας για να επιτευχθεί η προαγωγή της Ψυχιατροδικαστικής στη χώρα μας είναι η διοργάνωση επιστημονικών συγκεντρώσεων, η έκδοση επιστημονικού υλικού, η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων αρχών, η σύνταξη οδηγιών προς επαγγελματίες, η σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές.